Vi er en attføringsbedrift med mål om å hjelpe flest mulig mennesker ut i arbeid. GIAX leverer i hovedsak attføringstjenester til NAV, samtidig er det mulig for næringsliv og andre aktører å kjøpe kurs eller oppfølging hos oss. Bedriften holder til i Ringebu og på Otta.

Vi mener at den enkelte selv er i stand til å være aktiv og skape endringer i eget liv. Du jobber sammen med oss for å bli bevisst på og få realisert dine ressurser, interesser og muligheter i arbeidslivet. Her kan du øke din kompetanse og bedre dine forutsetninger for å lykkes innen arbeidslivet.

GIAX har bred kunnskap om arbeidsmarkedet og om lokalt næringsliv. GIAX har team med erfarne veiledere med høy kompetanse. Veilederne har gode kunnskaper om arbeidsgiversiden, har evne til å etablere dialog og skape et konstruktivt samarbeid, samt yte relevant oppfølgingsbistand overfor arbeidsgivere.

GIAX sine tjenesteleveranser er kvalitetsstyrt gjennom eQuass. EQuass er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.