Arbeidspraksis

Utprøving av arbeidsevne gjennom arbeidspraksis er vanligvis en del av tiltaket hos oss. I arbeidspraksisen får du mulighet til å prøve ut aktuelle yrker og avklare arbeidsevnen. Praksisen gjennomføres ute i ordinære bedrifter, hos arbeidsgiver hvor du har et arbeidsforhold eller inne her på GIAX Attføring. Vi har et stort nettverk av ordinære bedrifter hvor du kan få prøve ut ulike typer arbeid. Arbeidsutprøvingen tar utgangspunkt i dine ressurser og muligheter, dine interesser og behov.

Andre tjenester hos oss