Vi mener at den enkelte selv er i stand til å være aktiv og skape endringer i eget liv. Du jobber sammen med oss for å bli bevisst på og få realisert dine ressurser, interesser og muligheter i arbeidslivet. Her kan du øke din kompetanse og bedre dine forutsetninger for å lykkes innen arbeidslivet.

Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.           

Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging på en arbeidsplass.

Om Giax attføring

GIAX har bred kunnskap om arbeidsmarkedet og om lokalt næringsliv. GIAX har team med erfarne veiledere med høy kompetanse. Veilederne har gode kunnskaper om arbeidsgiversiden, har evne til å etablere dialog og skape et konstruktivt samarbeid, samt yte relevant oppfølgingsbistand overfor arbeidsgivere.