Sikker makulering av papir

Papir er en ressurs!

Det er ikke lenger lov å brenne papir.

De fleste av oss, enten det er privat eller i en bedrift, vet at papirbehandling er en utfordring i hverdagen. – og det blir bare mer og mer av det!

Derfor har vi ved GIAX Otta etablert en egen Makuleringssentral, hvor vi kan tilby en sikker papirbehandling for deg/dere. Det være seg alt fra daglig opphoping på kontoret, arkivrydding eller store parti med papir.

Det makulerte papiret går til gjenvinning! Derfor er papir en ressurs.

Du kan leie papircontainer hos oss, som vi kan bringe ut til deg og også hente inn igjen når den er full, eller du kan levere papiret selv. Papiret vil bli makulert omgående så langt det er mulig. Papiret oppbevares i låste containere i låste lokaler. Bedriften har avtale med Securitas. Makuleringen skjer etter kvalitetssikrede rutiner, og avdelingsleder og arbeidsledere har lovbestemt taushetsplikt.

Vi kan hjelpe deg med sikker makulering av ditt papiravfall!

Kom innom for en prat hos oss, ved våre lokaler eller ring.

Andre produkter vi leverer