«Ringer i vannet» er et prosjekt i regi av Attføringsbedriftene som satser på at så mange som mulig av NHOs 21.000 medlemsbedrifter skal engasjere seg i attføringsarbeid. Bedriftene skal i større grad enn før få dekket sitt behov for arbeidskraft gjennom rekruttering fra attføringsbedrifter, som GIAX Kompetanse.

15.000 nordmenn er på «sitt livs viktigste reise» for å få jobb etter praksis i attføringsbedriftene. 4.000 av dem har nådd målet og fått en fast jobb i 2011. Målet med «Ringer i vannet» er å mangedoble antallet som får fast jobb. Vi vil se et næringsliv med NHO i spissen som vil og kan ta enda flere folk i arbeid.

Du som arbeidsgiver vil få en trygg rekruttering av kompetent arbeidskraft. Oppfølgingen skreddersys slik at den tilpasses ditt behov for arbeidskraft. Du har anledning til å bli kjent med kandidaten gjennom en praksisperiode uten lønnsutgifter. Du får:

  • Kartlegging av dine behov
  • Gratis rekruttering
  • Tett oppfølging fra våre veiledere
  • Utprøving
  • Kompetanseheving hos kandidaten

Vi kan finne og veilede gode kandidater til din bedrift. Vi garanterer tett oppfølging av deg og din nye medarbeider før, under og etter eventuell ansettelse for å sikre en god prosess.

    Andre tjenester hos oss