Karriereveiledning

GIAX tilbyr karriereveiledning, og veilederne er sertifisert i bruken av verktøyene som benyttes. Karriereveiledning egner seg for personer som står i en valgsituasjon yrkesmessig og er usikker på hva som vil være et godt valg. Målet kan være skole og studievalg, bytte av jobb, bedrifter i nedbemanning eller omstilling, arbeidssøking og yrkesrettet attføring.

GIAX bruker verktøy basert på faglige anerkjente teorier og metoder. Karriereveiledning er bl.a. en systematisk gjennomgang av mestringsmønstre i tidligere karriere, interesser, personlighet og verdier, i tillegg til arbeid med begrensende karrieretanker i de tilfellene det er hensiktsmessig.

Andre tjenester hos oss